หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนบ้านหนองแวง
   
Untitled Document
 
Untitled Document

  กระทู้ที่ตอบ   66  กระทู้      
     หัวข้อ : ครูอัตราจ้าง (SP2) ทุกท่าน รายงานตัว ด่วน ครับ
: รายอะเอียด :

 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง แจ้งงดการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (SP 2) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

จากเรื่องข้างต้น ข้าพเจ้านายเทพพร  เดิมมา ครูอัตราจ้าง (SP 2)  โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  ได้รับการติดต่อประสานงานจากตัวแทนครูอัตราจ้าง (SP 2)  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูอัตราจ้าง (SP 2) ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อการติดต่อประสานงานของคณะครูอัตราจ้าง (SP 2) ที่มีรายชื่อจำนวน 48 ท่าน   ในจังหวัดบึงกาฬ  เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดติดต่อข้าพเจ้าที่โทรศัพท์หมายเลข 084 - 760 - 4250  หรือ ทางเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในหัวข้อ เว็บบอร์ด ทางเว็บไซด์ http://www.nongwaeng.ictbk.net/

  ชื่อ : admin ตั้งกระทู้เมื่อวันที่  17-07-2555    Email : paramas_21@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiNu ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 11-09-2560   Email :ec12342vtv@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiNu ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 10-09-2560   Email :ec12342vtv@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiNu ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 10-09-2560   Email :ec12342vtv@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Barnypok ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 02-04-2560   Email :jimos4581rt1@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : mmsinwc ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 24-02-2560   Email :exdpfc@iegzzl.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : inwklp ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 21-02-2560   Email :hhvvbd@sodqyb.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : dtlgeuwv ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 11-02-2560   Email :tqsbyf@jtvjlf.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : mxmkoneky ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 05-02-2560   Email :hhdejh@tuyyko.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : thihmqhxlyb ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 30-01-2560   Email :benpvv@kxvset.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : idyemw ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-01-2560   Email :qciimh@acikuw.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Barnypok ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 09-01-2560   Email :jfvynms4281rt@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Barnypok ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 04-01-2560   Email :jfvynms4281rt@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : feqblme ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 31-12-2559   Email :vgpnui@tulwgo.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : lmgjeujzknw ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 28-12-2559   Email :uwpfly@wfjwxh.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : mfdjhpy ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 15-12-2559   Email :qkeuno@ijbubw.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : fgzazd ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 13-12-2559   Email :eiewle@jrqaxp.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : zppegdco ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 16-11-2559   Email :icpbxg@rywqbq.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : bhutxyzn ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 09-11-2559   Email :jiyfre@mnoyai.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : cedeilifl ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 14-10-2559   Email :nkfgzk@eocqjp.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : bptnvoflt ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 03-10-2559   Email :ltffxm@qzuxvg.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : vjjiqrhhq ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 21-09-2559   Email :onbtiy@rttypl.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : ucmyrbm ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 15-09-2559   Email :vxvune@ruyyqo.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : karbdpeb ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 07-09-2559   Email :fstzdf@gmnxbe.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : gweroqcpg ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 24-08-2559   Email :yieccx@mhzlwb.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiXS ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 13-08-2559   Email :jimos4581rt@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiXS ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 11-08-2559   Email :jimos4581rt@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : JimmiXS ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 10-08-2559   Email :jimos4581rt@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : jbmohza ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 08-08-2559   Email :tmafpc@mqpuzo.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : xdxfqjapwf ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 14-07-2559   Email :fjmwat@sumarb.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : ylqpbsobwfj ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 20-06-2559   Email :zbhpnx@gzhgoz.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : nyxzlqnufo ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 06-06-2559   Email :xoiegn@rkvkvs.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 10-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 09-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 08-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 08-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 08-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 07-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 06-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 06-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 05-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 03-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 01-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : Mark ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 01-02-2559   Email :mark357177@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : horny ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 13-08-2558   Email :derby451@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : hoking ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 09-04-2558   Email :gabahey25q@gmail.com
     
: ตอบ :

สวัดดีคะ(sp2)โรงเรียนบ้านดอนปอ  ขอทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครู sp2  ด้วยนะคะ

 

  ชื่อ : มลัยวรรณ แสวงสอน ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 28-05-2556   Email :savaugson@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : srjwonqpzh ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-04-2556   Email :hswgbi@tgader.com
     
: ตอบ :

ยินดีด้วย sp 2 จ้าง 1ปี 15000รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ร ร บ้าน ดงสว่าง

 

  ชื่อ : ครูเหน่ง ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 21-09-2555   Email :nott69@hotmail.com
     
: ตอบ :

 

ข่าวการศึกษา >> ครูอัตราจ้างโครงการ SP2 บุก ศธ.ยื่น 4 ข้อเสนอให้ สพฐ.เยียวยา

 
ครูอัตราจ้างโครงการ SP2 บุก ศธ.ยื่น 4 ข้อเสนอให้ สพฐ.เยียวยา 
ดู [ 142]
Update: พุธ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
 
 

        กลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการ SP2 บุก ศธ.ยื่น 4 ข้อเสนอให้ สพฐ.เยียวยาและดูแลเหตุพบว่า สพฐ.ส่งหนังสือไปต้นสังกัดให้ยุติการจ้างงานเดือนก.ย.นี้ เพราะไม่มีงบประมาณ 56 จ้างต่อ ด้าน รองเลขาธิการ กพฐ.แจงเตรียมงบจ้างต่อแล้ว ส่วนข้อเสนอเพิ่มเงิน 1.5 หมื่นบาทรอมติเห็นชอบจาก ครม.
       
       วันนี้ (12 ก.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายอมรรัตน์ ทองสาดี ประธาน ชมรมครูอัตราจ้างแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยครูอัตราจ้างในโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ทั่วประเทศ ประมาณ 100 คน เดินทางเพื่อยื่นหนังสือต่อนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างต่อไปโดยมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) รับเรื่องแทน
       
       โดย นายอมรรัตน์ กล่าวว่า ในโครงการ SP2 นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ใช้งบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 5,290 อัตราและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จำนวน 3,323 อัตราซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ปี 2552 และทำสัญญาจ้างปีต่อปี แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ. 04010/ว 1156 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และด่วนที่สุดที่ ศธ. 04006/ว1036 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ให้จ้างครูอัตราจ้างถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 เท่านั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สพฐ.ไม่มีงบประมาณเพื่อการจ้างครูอัตราจ้างแล้ว จากหนังสือดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษา ทั้งที่เกิดกับโรงเรียนและนักเรียน เช่น ขาดแคลนบุคลากรด้านการสอน ฯลฯ
        
       ดังนั้น พวกตนจึงได้เดินทางเพื่อยื่นหนังสือและขอเรียกร้อง ดังนี้1.ขอ ให้ต่อสัญญาจ้างให้กับครูอัตราจ้างทั้ง 2 โครงการทุกปีโดยไม่ตัดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบออกจาก สพฐ. โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในกลุ่มของลูกจ้างชั่วคราวและต่อสัญญาจ้างโครงการยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับบุคลากรเดิมโดย ไม่ต้องสอบคัดเลือกใหม่และโอนการดูแลมาอยู่ที่ สพฐ. พร้อมกันนี้ขอให้ทำตามสัญญาที่ นายไกร เคยให้ไว้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คือ ลูกจ้างทุกคนในโครงการจะได้ทำสัญญาจ้าง 3 ปีต่อครั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน 2.ขอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาให้ครูอัตราจ้างทั้ง 2 โครงการอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและให้ได้รับค่าครองชีพ 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาลและได้รับค่าครองชีพย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปเหมือนลูกจ้างโครงการอื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.ครูอัตราจ้างที่ทำงานครบ 3 ปีขอบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานและเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ และ4.เมื่อเป็นพนักงานราชการครบ 5 ปีขอบรรจุเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานและเป็นขวัญกำลังใจและการปฏิบัติ หน้าที่
       
       นายอนันต์ กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณ 684 ล้านบาท เพื่อจ้างครูอัตราจ้างจากทั้ง 2 โครงการแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ต่าง ๆ ส่ววนกรณีที่ขอให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนเป็น 15,000 บาทตามนโยบายรัฐบาลนั้น ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งหากครม.เห็นชอบก็สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เพราะงบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 สาระแล้ว
       
       รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้ บรรจุครูอัตราจ้างทั้งหมด เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการนั้น คงต้องไปดูระเบียบของก.ค.ศ. ซึ่งทุกอย่างคงต้องเป็นไปตามระเบียบ ส่วนที่ขอให้คนอายุงาน 3 ปีขึ้นไป บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตามว.12 นั้น สพฐ.จะทำหนังสือเสนอไปยัง ก.ค.ศ. พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ที่มา  http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000112323
  ชื่อ : ครูเทพพร ณ หนองแวง ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 13-09-2555   Email :paramas_21@hotmail.com
     
: ตอบ :

sp2 โรงเรียนดงสว่าง อ เซกา จ บึงกาฬ  รายงานตัวครับกระผม

  ชื่อ : อัศวิน บัวพงษ์ชน ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 11-09-2555   Email :nott69@honmail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีค่ะครูsp2โรงเรียนบ้านคำบอนค่ะ

  ชื่อ : ดวงใจ ฆ้องดี ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 21-08-2555   Email :dungjai_oev@hotmail.com
     
: ตอบ :

  ตัวแทนสมาพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.4 ภาค บุกทำเนียบจี้ต่อสัญญาจ้าง “ไกร” ยาหอม ยันไม่อยากเลิกจ้าง เผย เลขาฯ กพฐ.เร่งเคลียร์กรมบัญชีกลาง หางบอยู่
       
       วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล สหพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคเหนือ สมาพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคใต้ สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน และสมาพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคกลาง กว่า 1 พันคน เดินทางมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อเรียกร้องเงินเพิ่มค่าครองชีพ และความมั่นคงในอาชีพลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากนั้น ได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เป็นตัวแทนของนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.เข้ารับเรื่องร้องเรียน
       
       ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เป็นตำแหน่งถาวรมั่นคงและประจำ 1 คนต่อ 1 โรงเรียน เพื่อความสะดวกในการทำงาน รวมทั้งต้องการให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบไทยเข้มแข็ง SP2 ที่ สพฐ.แจ้งตัดงบประมาณเลิกจ้าง วันที่ 30 ก.ย.2555 และต้องการให้มีสวัสดิการพิเศษ และหลักประกันชีวิต กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้รับเงินชดเชยกรณีประสบภัยจากความไม่สงบ
       
       นายไกร กล่าวว่า เรื่องนี้ นายชินภัทรได้ประชุมกับสำนักนโยบายและแผน และสำนักสินทรัพย์ เตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว โดยอยู่ระหว่างทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไร ส่วนงบของ สพฐ.นั้น ก็เป็นงบดำเนินการ จะเอามาใช้เป็นงบอื่นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ไม่อยากเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพราะขณะนี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากรครูกว่า 58,000 อัตรา ทำให้ถึงขั้นวิกฤต

ขอบคุณ ที่มา : http://www.kruthai.info

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

 

 

จึงได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวมาแทน ซึ่งยังมีความจำเป็นอีกมากและไม่อยากเลิกจ้าง ขณะที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ก็มีกฎระเบียบอยู่แล้ว

  ชื่อ : ครูเทพพร ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 24-07-2555   Email :paramas_21@hotmail.com
     
: ตอบ :

  ตัวแทนสมาพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.4 ภาค บุกทำเนียบจี้ต่อสัญญาจ้าง “ไกร” ยาหอม ยันไม่อยากเลิกจ้าง เผย เลขาฯ กพฐ.เร่งเคลียร์กรมบัญชีกลาง หางบอยู่
       
       วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล สหพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคเหนือ สมาพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคใต้ สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน และสมาพันธ์ธุรการโรงเรียนภาคกลาง กว่า 1 พันคน เดินทางมาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อเรียกร้องเงินเพิ่มค่าครองชีพ และความมั่นคงในอาชีพลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากนั้น ได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เป็นตัวแทนของนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.เข้ารับเรื่องร้องเรียน
       
       ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เป็นตำแหน่งถาวรมั่นคงและประจำ 1 คนต่อ 1 โรงเรียน เพื่อความสะดวกในการทำงาน รวมทั้งต้องการให้ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบไทยเข้มแข็ง SP2 ที่ สพฐ.แจ้งตัดงบประมาณเลิกจ้าง วันที่ 30 ก.ย.2555 และต้องการให้มีสวัสดิการพิเศษ และหลักประกันชีวิต กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้รับเงินชดเชยกรณีประสบภัยจากความไม่สงบ
       
       นายไกร กล่าวว่า เรื่องนี้ นายชินภัทรได้ประชุมกับสำนักนโยบายและแผน และสำนักสินทรัพย์ เตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว โดยอยู่ระหว่างทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไร ส่วนงบของ สพฐ.นั้น ก็เป็นงบดำเนินการ จะเอามาใช้เป็นงบอื่นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ไม่อยากเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพราะขณะนี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากรครูกว่า 58,000 อัตรา ทำให้ถึงขั้นวิกฤต

ขอบคุณ ที่มา : http://www.kruthai.info

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

 

 

จึงได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวมาแทน ซึ่งยังมีความจำเป็นอีกมากและไม่อยากเลิกจ้าง ขณะที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ก็มีกฎระเบียบอยู่แล้ว

  ชื่อ : ครูเทพพร ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 24-07-2555   Email :paramas_21@hotmail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีค่ะดิฉันครู(SP2)โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ อ.เซกา สพป.บึงกาฬ รายงานตัวคะ ขอทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครู SP2 ด้วยนะค่ะ  ติดต่อ 086-2114965  หรือ Email : rungsorit@thaimail.com

  ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี โสฤทธิ์ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 22-07-2555   Email :rungsorit@thaimail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีคะ ครู (SP2) โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ขอทราบความเคลื่อนไหวด้วยอีกคน 

โทร 089 9374104 ตั๊ก ศรินทิพย์ ค่ะ

  ชื่อ : ศรินทิพย์ งามเหลือ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 20-07-2555   Email :sarinthip_key@hotmail.com
     
: ตอบ :

 สวัสดีครับเพื่่อนครู(sp2)คือพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น.ถึง12.00 น.ผมขอนัดพบเพื่อนครู(sp2)ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์  ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ  เพื่อหารือและทำหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นเพื้นฐาน  

ครูเทพพร 0847604250

  ชื่อ : ครูเทพพร ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-07-2555   Email :paramas_21@hotmail.com
     
: ตอบ :

 ครู sp2 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ

  ชื่อ : นางสาวสุภาพร คำมุงคุณ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-07-2555   Email :su_99@windowslive.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : นางสาวนิจษา เรือริรักษ์ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-07-2555   Email :nitsa19@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : นางสาวนิจษา เรือริรักษ์ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-07-2555   Email :nitsa19@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : นางสาวนิจษา เรือริรักษ์ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 19-07-2555   Email :nitsa19@hotmail.com
     
: ตอบ :

ครู (SP2) โรงเรียนบ้านหนองยาว  สพป.บึงกาฬ   โทร0844788589

  ชื่อ : นางกมลรัตน์ บุญธะรา ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :maxteach_01@hotmail.com
     
: ตอบ :
  ชื่อ : นางกมลรัตน์ บุญธะรา ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :maxteach_01@hotmail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีค่ะ

ครู sp2 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม สพป.บึงกาฬ

เบอร์โทร 083-3380462 

  ชื่อ : นางสาวภาณริน ทุมโยมา ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :tumyoma_pat@hotmail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีคะดิฉันครู (SP2) โรงเรียนบ้านโนนยาง  รายงานตัวคะ ขอทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครู SP2 ด้วยนะคะติดต่ดทางอีเมล์

  ชื่อ : คนึงนิตย์ ศรีชนะ ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :datar_1@yahoo.com
     
: ตอบ :

 ตอนนี้ได้รับการประสานงานจากเพื่อนครูอัตราจ้าง จากหนองคาย เขต 2 ว่า กำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อครูอัตราจ้าง (SP 2) เพื่อดำเนินการยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกร้องต่อสัญญาจ้าง ซึ่งจะดำเนินการในสัปดาห์นี้ ส่วนทางจังหวัดบึงกาฬเรา กำลังรวบรวมรายชื่อ เพื่อดำเนินการเหมือนกับ หนองคาย เขต 2 จึงอยากได้รายชื่อ และเบอร์โทรติดต่อจากเพื่อนครูอัตราจ้าง จังหวัดบึงกาฬ ครับ ส่วนความคืบหน้าอื่่นๆ.... จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะครัีบ

  ชื่อ : ครูเทพพร ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :mr_kijpakorn@hotmail.com
     
: ตอบ :

สวัสดีครับผมครู (SP2) โรงเรียนบ้านคำภู  รายงานตัวครับ ขอทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครู SP2 ด้วยนะครับ

  ชื่อ : ณัฐพล บุุญเวิน ตั้งกระทู้เมื่อวันที่ 18-07-2555   Email :bird_punkung@hotmail.com
   
ชื่อ-สกุล :
รายละเอียด :
email :
 
ใส่โค้ด :
 
A46H
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านหนองแวง

ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านหนองแวง ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พัฒนาโดย : นายกิจปกรณ์ คำเดช ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง E-mail : mr_kijpakorn@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0804114699

v 2.0