เยี่ยมบ้าน...นักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวงดำเนินกิจกรรม "เยื่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น โดยเป็นหนึ่งในขั้นตอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนองนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจปกรณ์ คำเดช : ภาพ / ประชาสัมพันธ์

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2012-04-25
: หัวข้อข่าวสาร :

................................................................................................
วิ่ง 200 เมตร แชมป์!
................................................................................................
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ
................................................................................................
บายศรี...สู่ขวัญ
................................................................................................
ร.ร.บ้านหนองแวง...จัดสัปดาห์อาเซียน
................................................................................................
อบรมธรรมะ
................................................................................................
"ทัศนศึกษา"....
................................................................................................
ทำบุญเข้าพรรษา
................................................................................................
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
................................................................................................
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองแวงรับการประเมินรอบสาม
................................................................................................
ผอ.เขตประถมศึกษาึบึงกางกาฬ เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง
................................................................................................
เยี่ยมบ้าน...นักเรียน
................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองแวง นำนักเรียนทัศนศึกษา...
................................................................................................
ผอ.ใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
................................................................................................
คณะครูร่วมกับนักเรียนร่วมฉลอง-ของขวัญปีใหม่ 2555
................................................................................................
ผูกแขนรับขวัญ ผอ.ใหม่
................................................................................................